Pozvánka na riadne zhromaždenie 27.6.2021

Srdečne Vas pozývame na riadne zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stuapve. pozem. spol. ktoré sa uskutoční:

27.06.2021 /Nedeľa/ o 14:30 hodine
v MKIC Stupava (Kultúrny dom), Agátova 9, Stupava

Prílohy:

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.