Pozvánka na riadnezhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárskaobec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stupave,pozem.spol.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.