Výzva 2022

Vyzývame záujemcov o palivové drevo z radov podielnikov urbárskej spoločnosti Mást, aby nahlásili svoj záujem. Posledný termín na prihlásenie záujemcu o palivové drevo je

30.06.2022

Platobné podmienky sú:

1/ zaplatíte 30,0 € na účet urbárskej spoločnosti,
č. SK41 0900 0000 0000 1919 8184

2/ za ťažbu a dovoz zaplatíte spracovateľovi a dovozcovi
za ťažbu 90,0€
za dovoz 45,0€
spolu 135,0€

Ing. Jozef Blažek
predseda urbárskej obce

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.