Výzva

Vyzývame záujemcov o palivové drevo z radov podielnikov  urbárskej  spoločnosti Mást, aby  nahlásili  svoj záujem o palivové drevo u

p. Pavla Veselého na t. č. 0905 582 984

posledný termín na prihlásenie záujemcu o palivové drevo je 30.06.2023

Platobné podmienky sú:

1/   zaplatíte 30,0 € na účet urbárskej spoločnosti,

č. SK41 0900 0000 0000 1919 8184

2/   za ťažbu a dovoz zaplatíte spracovateľovi a dovozcovi

         za ťažbu 90,0€

         za dovoz 45,0€

         spolu     135,0€

                                                                                                                  Ing. Jozef Blažek

                                                                                                               predseda urbárskej obce

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.