Výzva

Vyzývame záujemcov o palivové drevo z radov podielnikov urbárskej spoločnosti Mást, aby nahlásili svoj záujem o palivové drevo u p. Pavla Veselého na t. č. 0905 582 984

Platobné podmienky sú ako minulý rok
1/ zaplatíte 30,0 € na účet urbárskej spoločnosti,
č. SK41 0900 0000 0000 1919 8184


2/ za ťažbu a dovoz zaplatíte spracovateľovi a dovozcovi
za ťažbu 75,0€
za dovoz 42,0€

Ing. Jozef Blažek
predseda urbárskej obce

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.