Kontakt

Urbár Mást
Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stupave, pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou

IČO: 42254752
DIČ: 2023321179

Záhumenská 31
900 31 Stupava

e-mail: kontakt@urbarmast.sk