Zápisnice 2014

Zápisnica – Valné zhromaždenie – 16.02.2014