Zápisnice 2018

Zápisnica z 15.01.2018

Zápisnica z 13.02.2018

Zápisnica z 13.03.2018

Zápisnica z 03.04.2018

Zápisnica z 26.04.2018

Zápisnica z 10.05.2018

Zápisnica z riadneho zhromaždenia Urbárskej obce Mást so sídlom v Stupave konanej dňa 13.5.2018

Zápisnica z 24.05.2018

Zápisnica z 11.07.2018

Zápisnica z 10.09.2018

Zápisnica z 13.11.2018