Zápisnice 2016

Zápisnica – Zasadnutie Výboru – 06.12.2016

Zápisnica – Zasadnutie Výboru – 15.11.2016

Zápisnica – Zasadnutie Výboru – 08.11.2016

Zápisnica – Zasadnutie Výboru – 04.10.2016

Zápisnica – Zasadnutie Výboru – 05.09.2016

Zápisnica – Zasadnutie Výboru – 19.07.2016

Zápisnica – Zasadnutie Výboru – 04.07.2016

Zápisnica – Zasadnutie Výboru – 07.06.2016

Zápisnica – Valné Zhromaždenie – 24.04.2016

Zápisnica – Zasadnutie Výboru – 05.04.2016

Zápisnica – Zasadnutie Výboru – 01.03.2016