Dokumenty

 

Zmluva o poz. spoločentvách urbár Mást úprava po novele zákona_úprava 12-4-19

S T A N O V Y spoločnosti – urbár Mást 2019_verzia 01_05_2019 ver 3 (vychadza z poslednej verie zo dna 28_04_2019)

Prehľad nájomných zmlúv ku dňu konania Valného zhromaždenia 26.05.2019

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2018

Zoznam podielnikov

Zoznam nehnuteľností

Zmluva o poz. spoločentvách urbár Mást úprava po novele zákona_úprava 12-4-19

Stanovy spoločnosti – Urbár Mást 2019_verzia 01_05_2019 ver 3 (vychadza z poslednej verie zo dna 28_04_2019)

Právne aspekty novej právnej úpravy pozemkových spoločenstiev

List Vlastníctva – Stupava – Mást I – 3399

List Vlastníctva – Stupava – Mást II – 3322

Trojdohoda urbár Mást , Tondach, posledná verzia

Zmluva vlastníkov spoločenstva Urbár Mást

Rozhodnutie – Zápis do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjetivitou

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev (2011)

Zoznam podielnikov lesa – Mást II – Vinohrady k 18.09.2013

Zoznam známych podielnikov lesa

Zoznam všetkých podielnikov lesa

Zoznam neznámych podielnikov lesa