Výzva

Vyzývame záujemcov o palivové drevo z radov podielnikov urbárskej spoločnosti Mást, aby nahlásili svoj záujem o palivové drevo u p. Pavla Veselého na t. č. 0905 582 984

Platobné podmienky sú ako minulý rok
1/ zaplatíte 30,0 € na účet urbárskej spoločnosti,
č. SK41 0900 0000 0000 1919 8184


2/ za ťažbu a dovoz zaplatíte spracovateľovi a dovozcovi
za ťažbu 75,0€
za dovoz 42,0€

Ing. Jozef Blažek
predseda urbárskej obce

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Výzva

Sadenie lesa – Máj 2019

Dňa 19. mája posadili brigádnici 500 ks sadeníc bučkov.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Sadenie lesa – Máj 2019

Riadne zhromaždenie pozemkového spoločenstva 26.05.2019 o 15:00

Srdečne Vas pozývame na riadne zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stuapve. pozem. spol. ktoré sa uskutoční:

26.05.2019 /Nedeľa/ o 15:00 hodine
v Reštaurácii “Maroš” Hlavná ul. č. 96
Stupava o 15:00

Viď prílohy k jednotlivým bodom programu nižšie.

Program nájdete tu.

Prílohy k bodu 12) Schválenie dlhodobého prenájmu pozemkov pre firmu Drevokon s.r.o. na Devínskej ceste p.č.1804/10 k.ú.Mást I ( spolu výmera 1020m2 podľa geometrického plánu č.202/2012 firmy GEODET-TEAM spol s.r.o.)

Prílohy k bodu 13) Shválenie dlhodobého nájmu na 10 rokov na pozemku p.č.2988/9 v k.ú. Mást I ( výmera 68958 m2, druh pozemku orná pôda) pre firmu NP SERVICES s.r.o. za účelom zriadenia dočasnej depónie zeminy a stavebných materiálov.

Prílohy k bodu 14) Správa o stave zapísaných podielov podielnikov lesa v k.ú. Mást II na LV č.3322

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Riadne zhromaždenie pozemkového spoločenstva 26.05.2019 o 15:00

Nové dokumenty pridané

V sekcii Dokumenty pribudli nové súbory. Tu je ich prehľad:

List Vlastníctva – Stupava – Mást II – 3322

Zoznam známych podielnikov lesa

Zoznam všetkých podielnikov lesa

Zoznam neznámych podielnikov lesa

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Nové dokumenty pridané

Zápisnica z riadneho zhromaždenia Urbárskej obce Mást so sídlom v Stupave konanej dňa 13.5.2018

Zápisnica z riadneho zhromaždenia Urbárskej obce Mást so sídlom v Stupave konanej dňa 13.5.2018

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Zápisnica z riadneho zhromaždenia Urbárskej obce Mást so sídlom v Stupave konanej dňa 13.5.2018

Prehľad nájomných zmlúv ku dňu konania Valného Zhromaždenia 30.04.2017

Prehľad nájomných zmlúv ku dňu termínu konania VZ 30.04.2017

 

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Prehľad nájomných zmlúv ku dňu konania Valného Zhromaždenia 30.04.2017

Ako nájsť aktuálny výpis z listu vlastníctva

V sekcii dokumenty nájdete “VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.3399“. Ak však chcete vidieť vždy aktuálny výpis z listu vlastníctva nasledujte týchto pár krokov:

 1. Choďte na stránku Katastrálny portal (www.katasterportal.sk)
 2. V sekcii “Vyhľadávanie” vyberte možnost “List vlastníctva
 3. Vo formulári zadajte nasledovné údajevyhladavanie_podla_cisla_LV
  • Kraj – Bratislavský
  • Okres – Malacky
  • Obec – Stupava
  • Katastrálne územie – Mást I
  • Číslo listu vlastníctva – 3399
 4. Do políčka “Overenie kódu” opíšte kód z obrázka
 5. Stlačte tlačidlo “Vytvoriť zostavu
 6. Na ďalšej stránke počkajte kým sa stav zmení na “Vytvorená”
 7. Odkaz pod nápisom “Dátum a čas” je list vlastníctva pripravený na stiahnutiemoje_zostavy
Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Ako nájsť aktuálny výpis z listu vlastníctva